OPŁATY

UWAGA   RODZICE !!!

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE ORAZ WYŻYWIENIE          ” CATERING ” DO 10-go każdego miesiąca.

Opłaty za POSIŁKI można regulować Panu  Zbigniewowi  Krzyżaniakowi  na konto dokonując przelewu:

Nr Konta :13 1020 5138 0000 9402 0061  6383  

W  tytule proszę  wpisać Imię Nazwisko dziecka ,

oddział  oraz  miesiąc, za jaki wnosicie Państwo opłaty.

 

Opłaty za PRZEDSZKOLE należy wpłacać  dokonując przelewu :

Bank Spółdzielczy w Świdnicy oddział Marcinowice

nr konta: 36 9531 1029 2006 6001 3086 0004

W  tytule proszę  wpisać Imię Nazwisko dziecka ,

oddział  oraz  miesiąc, za jaki wnosicie Państwo opłaty.

 

Informacje o   kwocie  do  wpłacenia  ,  

można   dowiedzieć  się  u nauczycieli poszczególnych oddziałów ,

ewentualnie w kancelarii   przedszkola.

 

DNI ADAPTACYJNE GALERIA 2

ZEBRANIE !

ZEBRANIE Z RODZICAMI W DNIU  10 WRZEŚNIA ( poniedziałek)

                                            godzina 16:30

 

16:30 Spotkanie z dyrektorem sala wielofunkcyjna

16: 45 Spotkanie z wychowawcami w salach

FOTORELACJA DNI ADAPTACYJNE

 

 

DNI ADAPTACYJNE

 ZAPROSZENIE NA DNI ADAPTACYJNE

w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które od 3 września 2018 roku rozpoczną edukację przedszkolną wraz z rodzicami do wspólnej zabawy i zapoznania się z przedszkolem w dniach:

 

29.08 ( środa) – godzina 10:00

 

30.08 ( czwartek) – godzina  11:00

 

 

ZAPEWNIAMY:

  • Wspólne zabawy integracyjne w Sali wraz z nauczycielkami i rodzicami
  • Zwiedzanie przedszkola
  • Zabawy na przedszkolnym placu zabaw
  • Wiele pozytywnych wrażeń 😊

 

UWAGA !

Bardzo prosimy o zaopatrzenie się na czas tych spotkań w obuwie na zmianę.

Rodzice ( opiekunowie) na czas trwania spotkania nie pozostawiają dziecka bez opieki ( cały czas spędzają razem z dzieckiem w przedszkolu).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Informacja

Prosimy rodziców dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach o zgłaszania się do placówki w celu uzupełnienia INFORMACJI DODATKOWYCH do wniosku o przyjęcie dziecka.

Rezygnując z miejsca w przedszkolu, należy zgłosić się osobiście w celu podpisania rezygnacji.

Dni przyjęć rodziców (uzupełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola o dodatkowe informacje, rezygnacje)

25 czerwca (poniedziałek) od 8:00 do 10:00
26 czerwca (wtorek) od 8:00 do 10:00 oraz od 16:30 do 18:30
27 czerwca (środa) od 8:00 do 10:30
28 czerwca (czwartek) od 8:00 do 11:00 oraz od 16:30 do 18:30
29 czerwca (piątek) od 8:00 do 10:30
30 czerwca (sobota) od 10:00 do 13:00

Informacja o rozpoczęciu zajęć w Przedszkolu

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że po przeanalizowaniu wszystkich aspektów organizacyjnych, a przede wszystkim mając na uwadze dobro każdego dziecka oraz zapewnienie najlepszej, profesjonalnej  opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a także właściwe zorganizowanie zaplecza administracyjnego, uznano za słuszne, aby rozpoczęcie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Marcinowicach nastąpiło w dniu 03 września br.

Za inauguracją zajęć dla przyjętych dzieci do przedszkola od września br. przemawiają głównie następujące czynniki:

– rozpoczęcie zajęć w tym samym czasie przez wszystkie dzieci bez konieczności dołączania dzieci zadeklarowanych w terminie późniejszym, a tym samym pełna integracja grup,

– wprowadzenie systemowego procesu adaptacji dziecka do przedszkola, z jednoczesnym przygotowaniem wszystkich dzieci i rodziców do zmian, jakie następują po przekroczeniu
przez dziecko „progu przedszkola”,

– pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

– zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, stworzenie pełnej rady pedagogicznej, trwały podział grup i powierzenie wychowawstwa (rekrutację pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych planuje się na czerwiec, podania o przyjęcie do pracy będzie można składać w przedszkolu ),

– zaplanowanie kompleksowej organizacji pracy przedszkola oraz zapoznanie z nią rodziców,

-stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola, a w szczególności warunków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i innych osób, które przebywać będą w przedszkolu.

Ponadto kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola wyłoniony został w dniu 4.04.2018r., natomiast pełna rekrutacja do przedszkola w etapie uzupełniającym zakończona zostanie w dniu 30.05.br.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie,
a przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dzieci nabywają kompetencje społeczne. Ważna jest wówczas integracja z grupą, wychowawcą i nowym środowiskiem oraz atmosfera spokoju
i pełnej akceptacji budowana w warunkach i na zasadach znanych wszystkim – dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom.

Dlatego też zasadnym jest rozpoczęcie zadań dydaktyczno-wychowawczych w gminnym Przedszkolu przez wszystkie dzieci oraz całą kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi w jednym terminie, co zapewnić może jedynie termin wrześniowy.

Dodatkowe informacje dotyczące Publicznego Przedszkola w Marcinowicach zamieszczane będą na bieżąco na stronie www.marcinowice.pl, a następnie na stronie www Przedszkola.