NIEOBECNOŚCI DZIECI W PRZEDSZKOLU PROSIMY ZGŁASZAĆ DO GODZ. 8:00 POD NUMEREM TELEFONU  74 6000018